Formació | Comunicació | Coaching  Barcelona

Coaching barcelona
 

Millorar la gestió del temps 

i de la comunicació

Objectius i metodologia

Aquest curs està dissenyat perquè les persones puguin millorar la seva gestió del temps respecte a les activitats que realitza i en la seva comunicació. Per a això el curs pretén assolir els següents objectius:

 

  • Identificar com i què succeeix en la manera actual que tenim de gestionar el nostre temps

  • Quins són els paràmetres a considerar en la gestió del temps

  • Establir un pla d'acció per a millorar la gestió del temps

 

Aquest és un curs basat en tècniques del coaching aplicat i altres tècniques experiencials: Indagació apreciativa (Appreciative Inquiry), PNL, DBM, pensament lateral i sociologia aplicada. Es combinen diferents metodologies amb la finalitat de facilitar un acompanyament professional que facilita que les persones o organitzacions aprenguin i creïn des de si mateixes per aconseguir els seus propis objectius.

 

Estructura del programa

 

Aquest és un curs estructurat en 3 mòduls:

 

1. Què és una bona gestió del temps?

2. Temps compartit i temps individual

3. Establir paràmetres i un pla d'acció per a una millor gestió del temps

 

Programación de los bloques de trabajo

 

Què és per a tu una bona gestió del temps?

 

Modelatge de la teva idea del temps

Establir línies del que significa una bona gestió del temps

Roda de la vida i temps associats

 

Temps compartit i temps individual

 

Temps individual: la idea del temps i el que fem amb el temps

Temps triats i temps dirigits per les circumstàncies

Temps compartit: Com fem el que fem i la nostra idea de com fer-ho millor i què suposa en termes de temps

Com compartim el temps? Prioritats i fugides en el temps

 

Establir paràmetres i un pla d'acció per a una millor gestió del temps

 

La brúixola del meu temps i com fer més efectiu el temps que comparteixo amb els altres

Paràmetres de millora: prioritats i objectius

Condicions a tenir en compte: el previsible i l’imponderable

Creació d'un pla de millora, aplicació d'un model d'autogestió