Formació | Comunicació | Coaching  Barcelona

Coaching barcelona

Superar situacions

d'impotència i frustració

Objectius

 

En aquest taller els participants situen i visualitzen els assumptes que els creen frustració per després crear-ne noves perspectives. Així en aquest taller els participants:

 

  • Crearan nous enfocaments i possibilitats que els ajudin a treure-li partit a aquestes frustracions per convertir-les en oportunitats de resiliència.

 

  • Compartiran i desenvoluparan aquestes opcions amb altres persones que els ajudaran a ponderar i generar les seves eleccions i viceversa.

 

  • Desenvoluparan aquestes opcions en forma d'estratègia creant un pla d'acció que podran dur a terme fora del taller.

 

Metodologia

 

Aquest és un curs basat en tècniques del coaching aplicat i altres tècniques experiencials: Indagació apreciativa (Appreciative Inquiry), PNL, DBM, pensament lateral i sociologia aplicada. Es combinen diferents metodologies amb la finalitat de facilitar un acompanyament professional que facilita que les persones o organitzacions aprenguin i creïn des de si mateixes per aconseguir els seus propis objectius.

 

En realitzar-lo en format de taller, els participants, a més de seguir la metodologia i eines proposades per la formadora, es beneficien de l'acompanyament dels participants que treballen amb ells, i per tant d'altres enfocaments amb els quals contrastar la seva pròpia experiència.

 

Programació

 

  1. Introducció: el poder de les paraules i de les expressions. Ús i contextos de les expressions que et dius quan et sentis frustrat.

  2. Com t'afecten els àmbits vitals: parella, família, amics, treball, projectes en marxa, salut, etc.

  3. Exercici corporal i àrees de vida.

  4. Creació de noves opcions.

  5. Ampliació de la consciència, direcció i pla d'acció per a les noves opcions.

  6. Tancament.