Formació | Comunicació | Coaching  Barcelona

Coaching barcelona

Taller de cocreació

en clau d'humor

Objectius i metodologia

 

I si fóssim capaços de descobrir noves facetes dels nostres companys i de nosaltres mateixos jugant amb elements que solem rebutjar o no tenim en compte en el nostre dia a dia a l'organització? S'incorpora d'aquesta manera la cultura de l'economia circular. I si poguéssim construir alguna cosa ben boja però amb possibilitats que pogués ser amb l'objectiu de posar a prova la creativitat col·lectiva  en el teu equip o organització?

 

Taller orientat al fet que les persones que treballen en equip, ja sigui a nivell intradepartamental com a interdepartamental, es proposin un repte divertit i en grup a través del qual es puguin conèixer d'una altra manera i puguin potenciar les seves qualitats i creativitat. Un taller d'innovació que incorpori l'humor com a catalitzador de la cohesió de grup.

 

Aquest és un curs basat en tècniques del coaching aplicat i altres tècniques experiencials: Indagació apreciativa (Appreciative Inquiry), PNL, DBM, pensament lateral i sociologia aplicada. Es combinen diferents metodologies amb la finalitat de facilitar un acompanyament professional que facilita que les persones o organitzacions aprenguin i creïn des de si mateixes per aconseguir els seus propis objectius.

 

Estructura del programa

 

Aquest és un taller que consta de 8 passos:

 

1. Enquadrament i exercici per “trencar el gel”

2. Mostreig d'opcions de reptes

3. Selecció del repte

4. Valoracions del repte en clau de pensament lateral

5. Presentació de les idees i necessitats a cobrir per a realitzar el repte

6. Selecció d'allò més rellevant per a dissenyar el repte i aplicació d'un model fractal. Calendari del repte

7. Feedback de les qualitats de cadascun dels participants

8. Tancament i celebració del taller