Formació | Comunicació | Coaching  Barcelona

Coaching barcelona
 

Treball en equip

potenciant les habilitats individuals

Objectius i metodologia

 

Curs orientat perquè les persones que treballen en equip, ja sigui a nivell intradepartamental com interdepartamental, coneguin la seva manera de comunicar i d’optimitzar les seves relacions en l’empresa, que poden repercutir en l’eficiència i eficàcia d’aquesta. Parlem doncs, de comunicació interpersonal per a la millora del treball en equip.

 

Al seu torn, el treball en equip permetrà desplaçar-nos cap a la reflexió i la millora del lideratge ‑entenent que a cadascú se li pot reconèixer el lideratge des de l'observació del seu propi potencial i influir positivament en els equips o en els projectes en equip‑ sense oblidar les nostres motivacions.

 

Aquest és un curs basat en tècniques del coaching aplicat i altres tècniques experiencials: Indagació apreciativa (Appreciative Inquiry), PNL, DBM, pensament lateral i sociologia aplicada. Es combinen diferents metodologies amb la finalitat de facilitar un acompanyament professional que facilita que les persones o organitzacions aprenguin i creïn des de si mateixes per aconseguir els seus propis objectius.

 

Estructura del programa

 

Aquest és un curs estructurat en 4 mòduls. Els temes de comunicació, treball en equip i lideratge són transversals, encara que el lideratge el tractarem específicament en l'últim bloc.

 

Mòduls del curs:

 

1. Enquadrament i comunicació interpersonal

2. Treball individual i treball en equip: com fem el que fem?

3. Fonts de motivació

4. Lideratge: potenciant les habilitats individuals

 

Programació dels blocs de treball

Enquadrament i Comunicació interpersonal

Quins són els elements que es posen en funcionament i que beneficien o impedeixen la comunicació?

Sistemes representacionals, codis de valoració dels interlocutors, etc.

Treball individual i en equip. Com fem el que fem?

Identificació de la nostra manera de fer, del model de creativitat i introducció al pensament lateral com a forma de generar noves maneres de fer, de crear i treball en equip.

 

Fonts de motivació

Fonts de motivació: les meves són iguals per a tothom? Què prioritzem en la nostra motivació? Com afecta la resta dels que treballen amb mi? Com anivellar la meva motivació amb les altres per aconseguir els propòsits de l'equip i l'organització en la qual ens trobem?

 

Lideratge: potenciant les habilitats individuals

En què consisteix? Tipus de lideratge i millora de la pròpia manera d'exercir-lo.